SingöAffären AB (publ) 

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

 

 

 

Byggnation och ritningar

 

27 november 2009

 

Tidsplan

Grunden levereras i början av december, i slutet av vecka 49.

Byggnaden levereras i mitten av januari och beräknas vara färdigställd (tät) en månad senare. Arbetet med innerväggar mm kan påbörjas i mitten av februari.

 

När byggnaden väl står på plats återstår det fortfarande mycket arbete och det är ännu för tidigt att planera datum för nyöppning men ambitionen är att kunna öppna till försommaren.

 

 

 

Fasaden enligt bygglovshandlingar.

 

 

Fasad mot landsvägen.

För en livsmedelsbutik är det ovanligt mycket fönster,

vilka ska underlätta insyn i entré- och kafédelen.

 

 

 

Fasad åt väster

Vy från planerad parkering och i ryggen har vi telestationen och längre bort, gamla affären.

Entré till vänster här, med ett tak som går ut i linje med övriga byggnaden.

Fönster till personalutrymme och dörren till höger går till maskinrummet.

De två stora vita i mitten av fasaden ska föreställa utbudsskyltar.

 

 

 

Fasad åt öster

 Längs med byggnaden ska infarten gå till lagerintaget, dörren till vänster.

Fönster mot kontoret.

 

 

 

Fasad åt söder

Baksidan av affären där det inte kommer att finnas något mer spännande än soprummet.

 

 

Situationsplan

Affären blir vänd mot landsvägen. Kyrkan ligger på andra sidan av vägen västerut.

Kundparkering fem meter från telestationens tomtgräns och mot butiksbyggnaden.

Lagerintag på motsatta sidan av affären.

Dessutom planeras det för möjlighet till "snabbparkering" mellan en refug och affären.

 

 

 

 

 

 

Byggnaden

 

Fasaden blir rödfärgad med grå knutar. Taket blir också grått.

De sista måleriarbeten måste vänta till sommaren men grundmålning sker i fabrik.

 

Huset byggs i fabrik och monteras på plats under januari-februari.

 

Leverantör är Lindborgs och Söner från Örsundsbro.

 

Observera att bilderna endast ska visa själva byggnaden.

Skyltar, inredning och detaljer kommer att läggas till för både funktion och utseende men här finns det naturligtvis mycket kvar att göra.

 

 

SingöAffären bygger stort

 

För att öka möjligheterna för affärens framtida utveckling har styrelsen valt att använda en del av det större kapitalet till att låta bygga en väsentligt större butik redan från starten.

 

Byggnaden blir nu ca 440 kvm mot urprungsidén på ca 300.

 

Kostnaden för att bygga större redan nu anses vara betydligt lägre än att eventuellt bygga ut inom ett eller två år.

 

Per kvadratmeter blir kostnaden till och med lägre

än i urprungskalkylen.

 

 

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd