SingöAffären AB (publ) 

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

 Ritningar över butiken

 

 

Byggnation av nya affären.

 

 

2 juni 2010

Byggnaden är klar sedan en tid.

En dryg vecka före invigningen är det

mesta av butiksinredning också på plats

även om det alltid är något som saknas

till sista stund.

 

Det är snart dags att öppna, alla varor

ska få sin plats i butiken och nu ska

det fyllas på ordentligt.                               

 

 

foton A Hallsenius

 

25 mars 2010

Arbetet på insidan.

Golvet är klart, belysningen är på plats liksom mellanväggar och kylrum.

Nu återstår det bl a el- och rörarbeten samt naturligtvis själva butiksinredningen.

 

 

 

 

foto A Hallsenius

 

 

25 februari 2010

Lokalen börjar bli färdig.

Men på insidan återstår det desto mer arbete med ventilation, innerväggar, golv, vatten etc.

 

 

 

8 februari 2010

Taket börjar komma på plats.

Innertaket är lagt och isoleringen läggs men en vinter som denna måste det såklart skottas först.

 

 

 

 

1 februari 2010

Stommen och väggarna är resta.

Taket saknas ännu men det går att skönja utseendet redan nu.

 

 

 

25 januari 2010

Byggnaden levereras i block.

På bara några få dagar förvandlas den, sedan månader tillbaka öppna marken till en rejäl byggnad av limträbalkar. Nu är det Lindborgs och söner från Örsundsbro som leverererar och sätter upp huset med egen personal.

 

 

 

foto A Hallsenius     

 

 

15 januari 2010

Grundplattan är täckt med halm

Dramatiken är över och lugnet lägrar sig inför leveransen av byggnaden.

 

 

         Betongen på plats. foto A Hallsenius                                      Halmen på plats. foto H Drevin 

 

 

13 januari 2010

Grunden kan gjutas i sex graders kyla

Efter en månad med snö och sträng kyla göts grundplattan med uppvärmd betong som var försedd med tillsatser för att klara kylan och extra cement för att brinna fort. Mitt på dagen var massan på plats och mot kvällen så pass hård att ytan kunde förses med ett isolerande halmlager. Dagen efter brann betongen så bra att ytan under halmen höll en temperatur på cirka 10-15 grader varmt i den ännu sexgradiga kylan. Tack vare detta håller tidsplanen, trots vädret.

 

Heder och stort tack för väl genomfört arbete under svåra förhållanden åt ansvarige Janne Nordström, entreprenören Per Söderman och alla frivilliga som har hjälpt till!

 

 

14 december 2009

Snön och kylan förhindrar gjutningen

En vit jul glädjer de flesta men för gjutningens del kom vargavintern lite för tidigt.

Före Lucia var allt klart och förberett men då föll snön och kylan över Singö med omnejd.

 

 

 

 

7 december 2009

Schaktningsarbete och brunnsborrning

 

Bygglovet blir klart den 27 november och då kan arbetet sätta igång på allvar med schaktning, brunnsborrning för att hinna förbereda grunden

innan vinterkylan och snön kommer.

 

 

 

 

20 oktober 2009

Träden fälls på tomten                              

 

Marken är som gjord för att bygga en

affär på. Någorlunda plant och fyra

meters djup med sand och grus.

 

De första förberedelserna påbörjas

i oktober-november för att göra

plats åt grunden, lastinfart, parkering

och arbetsyta för bygget.

 

Men den lilla eken i höstfärger ska sparas.

 

 

 

 

SingöAffären bygger stort

 

För att öka möjligheterna för affärens framtida utveckling har styrelsen valt att använda en del av det större kapitalet till att låta bygga en väsentligt större butik redan från starten.

 

Byggnaden blir nu ca 440 kvm mot urprungsidén på ca 300.

 

Kostnaden för att bygga större redan nu anses vara betydligt lägre än att eventuellt bygga ut inom ett eller två år.

 

Per kvadratmeter blir kostnaden till och med lägre

än i urprungskalkylen.

 

 

 

Leverantörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylentreprenör:

Kylgruppen

 

 

 

 

 

 

Kylrum:

Huurre panel

 

 

 

 

 

 

Installation av el:

Väddö El

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husleverantör:

Lindborgs och söner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenör grundarbete:

Per Söderman Åkeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenör VVS:

Freimans Rör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenör markarbeten:

Per Söderman Åkeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marken är köpt av:

Peter Söderholm

och

Per-Arne Söderholm

 

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd