SingöAffären AB (publ)

Mer om SingöAffären:

 

 Erbjudande om aktieteckning 

 

 Framtid i Singöbygden

 

 Varför en affär?

 

Varför behöver Singö en Affär?

 

  • För miljöns skull.

Miljöpåverkan kan översättas i ekonomiska termer:

En bilresa fram och tillbaka till Grisslehamn från mitten av Singö är en resa på tre mil.

Åker du bara en gång i veckan blir det ca: 150 liter bensin för knappt 2000 kronor - bara för bensinkostnaden.

 

Åker du istället lika ofta till Hallstavik eller Älmsta för att handla, motsvarar bara bensin- eller dieselkostnaden samma belopp som en aktiepost - varje år.

 

  • För din egen nytta och bekvämlighet

Att behöva lämna ön och lägga någon timma på att handla middag, kan idag kännas som bortkastad tid efter alla år av närhet till affären. Många bofasta åker långt för att arbeta och tvingas utan affär reda ut det mesta av inhandling genom nya vanor och mer nogrann planering men det är stor skillnad mot tidigare när affären närmast fungerade som ett "skafferi" för både komplettering och inköp av hela veckans behov.

 

Fritidsboende vill knappast att den korta och värdefulla tid man har på Singö eller Fogdö ska läggas på inhandling i alltför stor utsträckning. Grisslehamn, Väddö och Hallstavik är ofta ett sämre alternativ än att ta med sig mat hemifrån, varför behovet av en affär på Singö kanske är än större för fritidsboende än för många bofasta.

 

  • För att vidmakthålla värdet på din fastighet

Marknadsvärdet är mest intressant när man ska sälja huset men det råder inget tvivel om att när den dagen kommer så blir priset på fastigheten bättre om det finns närhet till elementär servicefunktion som en butik utgör.

 

  • För Singös sociala liv och sammanhållning

Det är i affären man träffas. Gamla och nya vänner har vi stött ihop med under alla år, hört det senaste, lite skvaller och fått veta vad som "är på gång" just nu. Nya träffpunkter utvecklas naturligvis utan butik men inte på långa vägar i samma nivå som Affären.

 

  • För öns möjligheter att utvecklas och förbli en levande bygd.

En ny affär kan vara navet i Singöbygdens utveckling. Här träffas "alla" enkelt och naturligt. Nya tjänster och sortiment kan påbörjas i affären eller i samband med densamma för att kunna växa ut till helt nya och lite större verksamheter.

 

 

 

Fler boende gynnar alla

 

En affär möjliggör för många att kunna flytta till Singö och Fogdö eller att helt enkelt "stanna kvar" efter sommaren.

 

Affären öppnar också för möjligheterna till nybyggnation av bl a hyresbostäder som behövs för att gamla ska kunna bo kvar i hembygden och unga ska kunna skaffa ett första boende.

 

Fler boende gynnar i sin tur affären och Singöbygden är inne i en postiv spiral av utveckling som gynnar alla på Singö och Fogdö!

 

Ett bolag -SingöAffären- som har som ambition att underlätta för en handlare har alla förutsättningar att ta fram massor av nya idéer som gynnar tillväxt och utveckling.

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd