SingöAffären AB (publ)

Kontakt

 

Historik

 

För Aktieägare

 

 

 

 

Historik

 

 

Tidigare styrelse i SingöAffären och dotterbolag

 

SingöAffären AB:
 

 

Oktober 2022-
Ann-Catrin Bergman, ordförande

Jan Westholm, VD
Ronny Jakbsson
Kerstin Eken

Per Wretman
 

 
Oktober 2021-
Ann-Catrin Bergman, ordförande

Jan Westholm, VD
Ronny Jakbsson
Kerstin Eken

Per Wretman
 

 
Oktober 2020-
Hans Erik Olof Nilsson, ordförande

Jan Westholm, VD
Ann-Catrin Bergman
Kerstin Eken

Per Wretman
 

 
Oktober 2019-
Hans Erik Olof Nilsson, ordförande

Jan Westholm, VD
Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Per Wretman

 
 
Oktober 2018-
Joakim Thorsaeus, ordförande

Jan Westholm, VD
Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Christer Eriksson

Per Wretman

 

Söderby 3:24 AB:

 

Oktober 2017-
Joakim Thorsaeus, ordförande

Jan Westholm, VD
Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Christer Eriksson

Per Wretman

 
November 2017-

Joakim Thorsaeus, ordförande

Jan Westholm, VD
Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Christer Eriksson

Per Wretman

Oktober 2016-
Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Jan Westholm

Per Wretman
 

November 2016-
Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Jan Westholm

Per Wretman

 
Oktober 2015-
Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Jan Westholm

Per Wretman
 

 
Oktober 2014-
Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Sten Georgsson

Britta Lundqvist
Jan Westholm

Per Wretman

 

Ringärlan AB:

Dotterbolag - butiksdrift tom mars 2012 därefter under avveckling
Bolaget avvecklat i maj 2014

 
Oktober 2013-
Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Sten Georgsson

Jan Westholm

Lars Walldén

Per Smedsjö
Per Wretman
 

 
Oktober 2012-
Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Peter Blommengren

Sten Georgsson

Jan Westholm

Lars Walldén

Per Smedsjö
 

 
April 2012 - Oktober 2012

Joakim Thorsaeus, ordförande
Håkan Drevin, VD

Peter Blommengren

Sten Georgsson

Per Wretman

Lars Walldén

Per Smedsjö
 

 

Oktober 2011 - April 2012

Håkan Drevin, ordförande

Peter Blommengren, VD

Joakim Thorsaeus

Sten Georgsson

Per Wretman

Lars Walldén

Per Smedsjö

 

Oktober 2011 - Oktober 2012 

Joakim Thorsaeus, ordförande

Håkan Drevin

Peter Blommengren

Sten Georgsson

Per Wretman

Lars Walldén

Per Smedsjö

 

Augusti 2010 - oktober 2011

Håkan Drevin, ordförande

Sten Georgsson

Lennart Jaconelli

Irene Eriksson-Levenmark

Britta Lundqvist

Per Wretman

* Anders Erneholm, VD

* Jan Åke Nordström

* Alf Sigwid, ordf 

* Adjungerad: Peter Wahlfort, VD

 

Oktober 2010- oktober 2011

Håkan Drevin

Sten Georgsson

Lennart Jaconelli

Irene Eriksson-Levenmark

Britta Lundqvist

Per Wretman

* Anders Erneholm, ordfförande

* Jan Åke Nordström

* Alf Sigwid

* Christer Blomquist

 

Oktober 2009 - augusti 2010

Alf Sigwid, ordförande

Peter Wahlfort, VD

Håkan Drevin

Anders Erneholm

Sten Georgsson

Lennart Jaconelli

Irene Eriksson-Levenmark

Britta Lundqvist

Jan Åke Nordström

* Christer Blomquist

 

Maj 2010 - oktober 2010

Anders Erneholm, ordförande

Lennart Jaconelli

Christer Blomquist

 

Juni - oktober 2009

Peter Wahlfort, ordförande

Anders Erneholm

Jan-Åke Nordström

Helén Lalér-Herrbring

Per-Arne Söderholm

*  Del av mandatperioden - avgått

 

 

Byggnation av affärslokal

Hösten 2009 kan projektering och upphandling göras och därefter sätter allt igång.

 

Följ bygget från starten till färdig affärslokal här >

 

 

Aktieteckning juli-augusti 2009

 

Projeket i grova drag:

  • Kapitalbehovet för att bygga en butik och rekrytera handlare är 3 800 000 kronor.
  • SingöAffären AB inbjuder till att teckna aktier vid en nyemission i juli-augusti.
  • Teckning kan göras från minsta belopp om en aktiepost á 5 000 kr och uppåt.
  • Förutsättningen för projektet är att aktier tecknas för minst 1 700 000 kronor.

 

Tecknandet uppfyllde förväntningarna med råge

varför projektet kan fortsätta med nedanstående:

 

  • Roslagens Sparbank lånar ut resterande belopp (60% av produktionskostnaden).
  • Byggnation av butikslokalen startar under hösten/ vintern 2009.
  • En handlare rekryteras under perioden.
  • Singös nya lanthandel beräknas öppna under våren, försommaren 2010.

 

 

Här återfinns information som redovisades inför emissionen:

 

 

 

 

 

Nyheter & Historik

 

 


• okt 2017
Bokslutet för SingöAffären AB redovisar en betydande en förlust efter omfattande stöd till dotterbolaget Söderby 3:24 AB:

-2011  - 1 337 117
-2012  -    650 059
-2013  -      48 239
-2014  +     45 251

-2015  +     22 747
-2016   -     46 798

-2017   -   438 464

• feb 2017
Jönssons Livs på Singö AB med Gunilla och Åke Jönsson tar över butiksdriften med hyreskontrakt på 3 år

• nov 2016

Fanny Svensson AB byter namn till Söderby 3:24 AB och registreras med samma styrelse och ledning som SingöAffären AB
 

• okt 2016
Bokslutet för SingöAffären AB redovisar åter en förlust:
-2011  - 1 337 117
-2012  -    650 059
-2013  -      48 239
-2014  +     45 251

-2015  +     22 747
-2016   -     46 798


• sep 2016
Fanny Svensson AB vill inte förlänga hyreskontraktet för en ny period när det nuvarande 5-årsavtalet löper ut. Styrelsen börjar söka efter ny handlare.
SingöAffären AB köper butiksrörelsen Fanny Svensson AB. Personalen fortsätter som anställda av SingöAffären AB.
 

• okt 2015

Bokslutet för SingöAffären AB redovisar för andra gången en vinst:
-2011  - 1 337 117
-2012  -    650 059
-2013  -      48 239
-2014  +     45 251

-2015  +     22 747

• okt 2014

Bokslutet för SingöAffären AB redovisar för första gången en vinst:
-2011  - 1 337 117
-2012  -    650 059
-2013  -      48 239
-2014  +     45 251


• maj 2014

Ringärlan AB har slutligt slagits i hop med SingöAffären AB


• sep 2013

Fanny Svensson AB har fått butiksrörelsen att gå med överskott för första gången sedan starten och SingöAffären AB som äger byggnaden har fått alla hyror betalda

• mars 2012

Fanny Svensson AB tar över butiksrörelsen• september 2011

Peter Wahlfort anställs som handlare i Tempo Singö.

 

• 11 juni 2010

Förhandsvisning av nya affären.

 

• 11 juni 2010

En skrift om Singös lant-handlare genom tiderna, tas fram i samarbete med Singös Hembygdsförening.

 

• 21 maj 2010

SingöAffärens driftbolag tecknar avtal med Tempo/ Axfood.

 

• 12 april 2010

Ett driftsbolag bildas för att öppna och driva affären.

 

• 25 januari 2010

Stommen och byggnaden levereras i block.

 

• 13 januari 2010

Grunden kan gjutas efter en månad med snö och sträng kyla

 

• 7 december 2009

Arbetet med grunden påbörjas och en brunn är borrad.

 

• 27 november 2009

Bygglov för affärsbyggnaden 

tas av kommunen. 

 

• 20 oktober 2009

På tomten fälls träd för att

göra plats åt grundarbete och parkering.

 

• 17 oktober 2009»

Konstituerande styrelsemöte utser fyra arbetsutskott,

Alf Sigwid till ordförande och Peter Wahlfort till VD.

 

• 17 oktober 2009»

Extra bolagsstämma beslutar om ändringar i bolagsordningen och väljer en styrelse om tio ledamöter.

 

• 11 oktober 2009

Emissionen är avslutad.

465 aktieägare har köpt aktier och inbetalat ett sammanlagt belopp om 2 965 000 kronor. 

 

• 31 augusti 2009

Tiden för aktietecknande avslutas och emissionen kan fullföljas då bolaget tillförs nödvändigt kapital.

 

• 16 augusti 2009

Informationsmöte med 50 deltagare i Församlingshuset.

 

• 28 juli 2009

Informationsmöte med 60 deltagare i Församlingshuset.

 

• 22 juli 2009

Informationsmöte med 125 deltagare i Församlingshuset.

 

• 16 juli 2009

Första offentliga informationen om SingöAffären AB sker vid ett medlemsmöte inom Levande Roslagsbygd där 75 medlemmar deltar.

 

• 9 juli 2009

Hemsidan SingoAffaren.se publiceras. 

 

• 2 juli 2009

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra en emission.

 

• 2 juli 2009

Roslagens Sparbank lämnar ett lånelöfte till SingöAffären AB.

 

• 1 juli 2009

Namnet "SingöAffären AB" registreras av Bolagsverket.

 

• 28 juni 2009

Fem aktieägare ger bolaget förutsättningar att gå vidare.

 

• 22 juni 2009

Projektet övergår till att drivas i bolagsform, med fortsatt stöd av Levande Roslagsbygd.

 

• Juni 2009

Positivt gensvar av Roslagens Sparbank sätter formerna för projektet.

 

• 24 maj 2009

Levande Roslagsbygds styrelse tar beslutet att föreningen aktivt ska driva ett butiksprojekt.

 

• Våren 2009

Finansieringen av det privata butiksprojektet går i stöpet.

 

• Hösten 2008

Ett privat projekt för att öppna en ny butik tar form.

 

• 1 november 2008

Affären, ICA Singö stänger.

 

 

- 1 337 117
 
 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd