SingöAffären AB

Bevarad historik

 Aktieteckning avslutad i augusti 2009!

 

» SingöAffären AB, sommaren 2009       » Ekonomi

» Erbjudande att teckna aktier                » Styrelse

» Framtid i Singöbygden                           » Aktieteckning

» Varför en affär?                                          » Status Aktieteckningar

» Informationsmaterial                               » Frågor & Svar

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

Mer om SingöAffären:

 

 Hela Informationen hämtas här i sin helhet!

 

 Framtida Styrelse och annat stöd. 

 

 Framtid i Singöbygden

 

 Varför en affär?

 

 

 

Succé!

 

433 personer, företag och organisationer har

tecknat aktier för ett belopp om 2 810 000 kr!

 

 

Erbjudandet att teckna aktier i bolaget har gett en  fantastisk respons.

 

Aktietecknare:

 

- Preliminärt -

 

 

Adakt AB

Agneta Grandin

Agneta Thudin-Johnson

Ahredo AB, Britt-Marie Ahrnell

Alf Djurle

Alf Sigwid

Almon och Eva Grimstedt

Anders Burman

Anders Eliasson

Anders Eriksson

Anders Henriks

Anders Åström

Anita Lindberg

Anki Jansson

Ann Johansson

Ann Olrin

Anna Aleflod

Anna Ch Danielsson

Anna-Carin Carlsson

Annalena Magnusson

Ann-Cathrin Sjöholm

Annelie Ek

Annelie Gunnarsson

Annelise Wisén

Anne-Marie Öhlén

Annica Olsson

Annika Unge

Annika Zetterquist

Annika Östman Wernerson

AnnLouise o Gunnar Söderlund

Ann-Mari Larsson

AnnMarie Vass

Arbor Konsult AB

Arja Joelsson

Arne Rundblad

Ateljé Havsfrun

Barbro & Lena Söderman

Barbro Lagerström

Barbro Odén

Bengt Lindén

Bengt Olofsson

Bengt Sundelin

Bengt Waller

Berit Odenmark

Bernt Frennessen

Bernt-Åke Mörck

Bertil Sjöberg

Bertil Svensson

Birgitta Edstrand

Birgitta Göras

Birgitta Ivarsson

Birgitta Lalér

Birgitta Larsson

Birgitta Nordahl

Birgitta Österlund

Björn Lindén Ekonomi AB

Björn Nordenhagen

Björn Wernerson

Björn Wåhlin

Bo Almby

Bo Berg

Bo Holmerin

Bo Lindgren

Bo Rodesjö Ingenjörsfirma AB

Bo Rundblad

Bo Sundman

Bodil Berg

Bodil Lampén Helgesson

Bokföring & Konsulttjänst

Täljstenen AB

Bore Syrén

Brita Sandgren

Britt Jansson

Britta Lundqvist

Brittinger Kjellberg

Britt-Marie Johnson

Camilla Söderman

Carin och Peter Bergsten

Carin Pettersson

Carina Borgström

Carl Liljeroth

Carl Söderholm

Carl-Erik Edberg

Carola Strandlund

Caroline Palmstedt

Catrin Mörck

Cecilia Parkert

Cenneth o Eva Hallner

Christer Eriksson

Christer Hegart

Christer o Eva Svensson

Christer Sjöblom

Christina Nygren Eriksson

Christine Gerdelius

Claes Ekstrand

Clas Herbring

Cranebay AB

Dag Eklund

Dag Smith

Desireé Mozart

Ditte Hammarström

Ebon Dahlqvist

Edvard Sandqvist

Egon Svensson

Elin Söderholm

Elisabeth Nyström

Emanuel Freiman

Erica Jonsson

Erik Hagberg

Erika Boije

Erneholm & Erneholm AB

Eva Bergman

Eva Brantingsson

Eva Coval

Eva Ekberg

Ewa Freiman

Eva Jaconelli

Ewa Lagerblad o Lars Sten

Eva o Gunnar Bergman

Ewa Åkerlind

Eva-Lena Bergljung

Evert Fagerlund

Fernando Öhman

Fredric Sandberg

Fredrik Starck

Fredrik Söderman

Freimans Rör AB

Förvaltnings AB Fyrljuset

Gillis Cullin

Gudrun Wilhelmsson

Guje Hulting

Gun-Britt Edlund

Gunilla Gunnarsson

Gunilla Risberg

Gunnar Eriksson

Gunnar Smith

Gunnel Gomez

Gunnel Westerberg

Gunvor Brantingson

Guy Wallster

Göran Cronvall

Göran Eklund

Göran Hermanson

Göran Mörk

Gösta Jansson

Gösta Pettersson

Gösta Walldén

Hanno Similä

Hans Adolfsson

Hans Eidenstedt

Hans Eriksson

Hans Nilsson

Hans Nilsson

Hans och Annette Elmqvist

Hans Sundberg

Hans Wågström

Hans-Erik Ek

Hans-Olov Pettersson

Helén Lalér Herbring

Hélène Sundman

Hélène Örtquist

Helga Söderman

Håkan Bengtsson

Håkan Drevin

Håkan Karman

Håkan Sandvik

Häverö-Singö Församling

Ingdahls Städ och

Fastighetssevice AB

Ingeborg Hatz

Ingegerd Eriksson

Ingegerd Wahlström

Ingemar Jansson

Inger Hofquist

Inger Löfberg

Inger Nordström Andersson

Inger Segerstedt

Inger Walkendorff

Ingrid Sundelin

Ingvar Andersson

Innovativ Info. Teknologi AB

Jakob Jervaeus

Jan Bergström

Jan Hult

Jan Nilsson

Jan Olers

Jan Olovsson

Jan Strömberg

Jan Svensson

Jan Westholm

Janne Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen tackar för det omfattande gensvaret och förtroendet för projektet som så många visar genom att bli delägare i SingöAffären AB.

 

Ambitionen att få ett brett ägande och engagemang för affären har uppfyllts med råge. Antalet tecknare överskrider antalet bofasta med stor marginal, vilket också visar på de framtida möjligheterna. Grunden till att lyckas med projektet och en lönsam framtida affär är just att många fler än de bofasta är engagerade och naturligvis också vill handla i affären.

 

 

Tiden för aktieteckning har gått ut.

Administration inför emissionen har startat. Under september skickas  avräkningsnotor till samtliga tecknare och då bifogas också kallelse till en extra bolagsstämma. Tecknat belopp är preliminärt och kan fortfarande påverkas, bl a av sent inkommna anmälningssedlar.

 

 

 

Aktieteckningarnas utveckling:

Lägsta belopp: Minst 1,7 miljoner krävs för att kunna gå vidare med projektet.

Max belopp: 3 miljoner är taket för emissionen. Målsättning: Nivå som kan ge sund likviditet men det verkliga utfallet ger ännu bättre möjligheter.

 

Anmälningssedlar har inkommit i en jämn och strid ström redan från det att material delades ut i mitten av juli, ända fram till sista dagen för tecknandet (vecka 36 består endast av måndagen den sista augusti).

 

Struktur för teckningar:

 

 

           

Antal

Belopp

Kronor

         

1

100 000

100 000

         

1

50 000

50 000

         

8

25 000

200 000

         

7

20 000

140 000

         

2

15 000

30 000

         

44

10 000

440 000

        

370

5 000

1 850 000

 

433

 

 2 810 000

               Andel av totalt belopp: 

 

 

 

Bara de enstaka posterna om 5000 kronor skulle räcka för att göra verklighet av projektet! Tillsammans med de större teckningarna blir SingöAffären ett stabilt bolag med förutsättningar att lyckas med de framtida och tuffa utmaningarna.

 

 

Aktietecknare:

 

Jannike Skeppstedt

Jan-Åke Nordström

Jarl Söderman

Jenny Christoffersson

Jens Blomquist

Johan Häggroth

Johan Wihlborg

Johanna Blomquist

Johanna Johansson

John Chrispinsson

John Lindell

Jonas K. E Persson

Jonas Lindström

Jonas Victorsson

Jöran Lindvall

KA Strömbergs rör AB

Kaj Everitt

Karin Eklund

Karin Engelbrektson

Karin Gidfors

Karin Hellström

Karin Liljelund

Karin Schultz

Karin Söderholm

Karl-Arne Boström

Karl-Erik Lalér

Karl-Herman Andersson

Katarina Sjöblom

Kenneth Arvidsson

Kenth Hedström

Kerste Rosengren

Kerstin Gustafsson

Kerstin Lindton

Kerstin Timuska

Kerstin Wahlfort

Kim Hallberg

Kim Yun-Ok Ericson

Kjell Ohlson

Kristina Ryan

Lars & Cristina Horwitz

Lars Bahrman

Lars Dalén

Lars Ekberg

Lars Frimanson

Lars Fyrby

Lars G. Johnsson

Lars Granberg

Lars Gullander

Lars Hedin

Lars Herbring

Lars Hultgren

Lars Noaksson

Lars O Andersson

Lars Walinder

Lars Walldén

Lars Wernerson

Lars-Åke Holmberg

Lars-Åke Karlsson

Lars-Åke Karlsson

Leif Lindberg

Leif Runesson

Leif Ståhle

Leif Tordbäck

Leif Österdahl

Lena Lindblom

Lena Nordh

Lena Nordström

Lennart Björk

Lillemor Thengquist

Lisa Wiklund

Lisbeth Andersson

Löfving Musik AB

Madeleine Otto

Mailis Runesson

Maj Gustavson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj Öström

Majse Örn

Margareta Grundel

Margareta Hammersland

Margareta Sundin

Margit o Lennart Starck

Maria Kuiper

Maria Sundelin

Marianne Dauner

Marianne Olovsson

Marianne Tidner

Marie Fyrby

Marie Lalér

Marketcom AB

Maryla Wallin

Matboden på Singö AB

Mats Holmström

Mats Jansson

Mats Lind, Optinova AB

Mats och Mia Lindström

Mats Olers

Mats Svensson

Mats Ulfvin

Mats Wurnell

Mia Häggroth

Mikael Forslund

Mikael Janson

Mikael Sergo

Mils Ranow

Monica Andersson

Monica Eklund

Monica Henriksson

Monica Johnsson

Niklas Fredriksson

Nils E. Gullman

Nils Franzén

Ola Hedmans Bygg AB

Ola Ström

Olle Häggroth

Olof Österman

Om Lindström

Ove Eriksson

Peder Jorup

Peder Thalén

Per Bergman

Per Brantingsson

Per Christoffersson

Per Lundqvist

Per Modin

Per och Kristina Iredahl

Per Sandin

Per Sjöhult

Per Smedsjö

Per Stenberg

Per Söderblom

Per Wåhlin

Per-Arne Söderholm

Per-Olof Karlström

Per-Olov Björk

Peter Blommengren

Peter Larsson

Peter Löw

Peter Olsson

Peter Renold

Peter Söderholm

Peter Wahlfort

Petra Almqvist

Pirjo Furtenbach

Pirkko Sallnäs

Pär Svanberg

R. Lindström AB

Richard Johansson

Robert och Birgitta Joakimsson

Roger Malm

Rolf Berensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Bergström

Rolf Eidenstedt

Rolf Nilsson

Ronald Fagerfjäll

Rosengrens Redaktions Firma

Sara Blomquist

Sara Pettersson

Seth och Gun Ohlsson

Shiraz International AB,

Emil Sallnäs

Singö Byggtjänst

Singö Camping,

Anders & Annika Fransson

Singö Eltjänst AB

Singö Land och Sjö Entreprenad AB

Singö Lanthandels Vänner

Siri Lindström

Siv Freiman

Siw Johansson

Snickar´n i Backby

Sonja Eliasson

Stefan Ensgård

Psykiatrisk Konsult AB

Stefan Jonsson

Stefan Lindström

Stefan Lundbergh

Stefan Sundberg

Sten Georgsson

Stig Andersson

STK Stockholms Trollingklubb

Sture Carlsson

Sture Hansson

Sune Holmgren

Susanne Bellman

Svante Signell

Sven-Gustaf Sundelin

Svenne Berensson

Sven-Olov Ericson

Thomas Aleflod

Thomas Carlbom

Thomas Lindqvist

Thomas Pettersson

Thomas Svensson

Tom Freiman

Tombach Consulting, Jaan Tombach

Tor Hammarström

Tord Eriksson

Tore Lundmark

Torgny Sandberg

Torsten Lagerström

Torvald Segerqvist

Towe Widstrand

Tuttan Zettergren

Ulf Persson

Ulla Christiernsson

Ulla Karman

Ulla Kesti Falk

Ulla Schröer

Ulla Wretman AB

Ulla-Maj o Christer Blomquist

Ulrika Freiman

Urban Claréus

Urve Manitski

Welm o Welm Consulting HB

VenaticusAB, Göran Conradsson

Werner Berensson

Werner Niva

Vilma Olsson

Vivian Frank-Jansson

Wåtz Förvaltnings AB

Ylva Freiman-Löfving

Yngve Andersson

Yngve Ström

ÅJ Aktiviteter

Åke Andersson

Örjan Jägre AB

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd