SingöAffären AB (publ) 

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

Nyckelpersoner

Singöaffären måste lyckas med rekrytering av engagerade och kompetenta personer vilka
lojalt ställer upp för
Singöaffärens idé.
Singöaffären har hittills varit beroende av frivilliga och ideella insatser i den operativa driften. Bolaget kommer fortsatt vara beroende av engagemang på ideell basis!
 

 

 

 

Om SingöAffären AB (publ)
 

Bolaget har bildats på initiativ av föreningen
Levande Roslagsbygd i avsikten att en affär ska finnas tillgänglig året runt på Singö i Norrtälje kommun.

 

Idén är att singöbor, såväl bofasta som fritidsboende, äger en fastighet genom bolaget för att upplåta lokalen till en handlare, som i egen rörelse driver butik. Därmed påverkar singöborna själva möjligheterna till att ha en väl fungerande affär.

 

Projeket

Att både bygga och driva en mindre butik är en oproportionellt stor investering för en enskild handlare varför SingöAffären bygger och förvaltar fastigheten samt rekryterar och stöttar en handlare som kan koncentrera sig på det viktigaste, d v s butiksdriften.

 

Projekets olika steg fram till nyöppningen

SingöAffären AB inbjöd till en nyemission i juli-augusti 2009.

- Bolaget får 467 aktieägare.

Förutsättningen är att aktier tecknas för minst 1,7 MSEK.

- Aktier tecknades för knappt 3 MSEK.

Roslagens Sparbank lånar då ut 60% av produktionskostnaden.

- Lånet lyfts under vårvintern.

Byggnation av butikslokalen startar under hösten 2009.

- Försening pga vädret jobbades snart ikapp och lokalen

färdigställdes våren 2010. 

   En handlare rekryteras under perioden.

         - SingöAffären startar ett dotterbolag för att driva butiken i

         egen regi och fungerar som "handlare".

Affären kan öppna på försommaren.

- Tempo Singö öppnar den 12 juni 2010.

 

Läs mer om projektets utveckling från sommaren 2009 >

 

Fortsättning av projeket

2010 saknas det fortfarande en handlare som i egen regi hyr lokalen

och driver affären. Dessutom blir uppstarten av butiksrörelsen inte helt lyckad, med stora kostnader som följd vilket kräver både kapitalanskaffning och en nystart.

 

Peter Wahlfort anställs som butikschef i oktober 2010 för att tillsammans med styrelsen skapa en fungerande ekonomi och en stabil butik samt förbereda verksamheten för en överlåtelse till framtida handlare.

 

En nyemission genomfördes i slutet av året och inbringande välbehövliga 830 000 kr från generösa aktieägare. Konkurshotet i dotterbolaget kunde därmed undanröjas genom ett aktieägartillskott från SingöAffären AB.

 

Under vintern byggdes butiken om och sakta men säkert har därefter försäljningen tagit fart för att landa på och över den budgeterande nivå som bedömts som nödvändig för butikens långsiktiga överlevnad.

 

Handlare - Sista steget i projektet

Kring årsskiftet 2011/2012 är SingöAffären redo att överlåta butiksverksamheten och för tredje gången bjuder bolaget in till en nyemission som även denna gång blir framgångrik med ytterligare kapital om drygt 700 000 kronor.

 

Fanny Svensson, som har varit anställd i butiken sedan hösten 2010, bildar ett aktiebolag, tar över rörelsen den 5 mars 2012 och hyr lokalen av SingöAffären AB som därmed blir ett renodlat fastighetsbolag.

 

 Sista bocken kan äntligen sättas för projektet.

      Efter nära tre år har SingöAffären en affär med god försäljning,

      stabil verksamhet, goda framtidsutsikter och inte minst: En handlare!

 

 

 

 

Invigning lördagen den 12/6!

Tempo Singö öppnade klockan 10:00 den 12 juni 2010.

Det har gått ett och ett halvt år sedan ICA Singö stängde och efter en lång väntan öppnar Singös nya affär.

 

 

 

Lanthandlare på Singö

I samarbete med Singös Hembygdsförening har SingöAffären tagit fram en skrift om handlare på Singö genom historien.

 

Här finns intressant läsning om bl a Maria Gustafva Norlén som öppnade handelsbod år 1837, nära tio år innan det blev tillåtet att bedriva handel på landsbygden. Alla kända lanthandlare sedan dess återfinns här.

 

Författare är Yngve Andersson som själv har anor på Singö.

 

Skriften finns till försäljning i affären.

 

 

 

 

Levande Roslagsbygds direkta engagemang är avslutat.

Föreningen har initialt engagerat sig i SingöAffären AB och projektet för en ny butik då det av medlemmarna anses vara en av de allra viktigaste frågorna för bygden. Styrelsens ursprungliga ledamöter rekryterades ur föreningen Levande Roslagsbygds styrelse.

 

Föreningen har drivit projektet tillsammans med en handfull ursprungliga aktieägare från idé och upprättande av kalkyler, memorandum, förberedande av byggnation, bankkontakter, information, genomförande av en nyemission etc, fram till den extra bolagsstämman den 17 oktober 2009.

 

Vid bolagsstämman utsåg aktieägarna en ny styrelse och SingöAffären AB är därmed helt självständigt utan Levande Roslagsbygds inflytande.

 

 

I Media

 

 

• 1 mars 2012

Tidningen Skärgården:

Affären på Singö får en efterlängtad handlare.

Läs klippet här >

 

• 27 februari 2012

Vi på Väddö:

Fanny ny handlare.

Läs klippet här >

 

• 20 februari 2012

Norrtelje Tidning:

Nytt avtal med Fanny.

Läs klippet här >
 

• 16 november 2010

Norrtelje Tidning:

Peter Wahlfort tar över TEMPO Singö. 

Läs klippet här >

 

• 14 juni 2010

Norrtelje Tidning:

SingöAffären öppnar. 

Läs klippet här >

 

• 8 juni 2010

Pressmeddelande.

SingöAffären öppnar >

 

• 7 juni 2010

Norrtelje Tidning.

Stefan och Mia inför öppningen.

Läs klippet här >

 

• 28 april 2010

Roslagen Runt:
Affären på Singö öppnar till sommaren.
Läs klippet här >

 

• 23 april 2010

Norrtälje Tidning jämför stort med litet. Flygfyren/ SingöAffären i en temaserie.

Läs klippet här >
 

• 10 februari 2010

Norrtälje tidning:
Affären tar form.

Läs klippet här >

 

• 4 februari 2010

Tidningen Skärgården

    Läs klippet här >

 

• 7 oktober 2009

Norrtälje tidning:
Singö bygger egen affär.

Läs klippet här >

 

• 30 september 2009

Vi på Väddö:
Singöborna bygger en ny livsmedelsbutik.

Läs klippet här >

 

• 1 augusti 2009
Tidningen
Skärgården:
Singöborna finansierar ny affär.

Läs klippet här >

 

• 22 juli 2009

Vi På Väddö

 

• 20 juli 2009

Norrtälje Tidning:
Nya krafttag för Singö lanthandel.
Läs klippet här >

 

• 20 juli 2009

Pressmeddelande.

Singö bygger ny affär >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv

 

 

2012______________
 

• 11 november 2012
Styrelsen som valdes på årets bolagsstämma och preliminära resultat av kundundersökningen presenteras


• 8 oktober 2012 >
förlängd anmälningstid till bolagsstämman

20 september 2012 >
är ny ordförande och VD i SingöAffären AB registrerade hos bolagsverket efter styrelsebeslut i april. Aktuell styrelse finns under kontakt.
 

• 1-2 september 2012
är det inventering i butiken

• 27 augusti 2012 >
SingöAffären AB:s ordinarie stämma skall äga rum
lördag den 13 okt

• 20 augusti 2012
Nya öppettider from nästa vecka.
Sista svarsdag för kundenkäten är 31 augusti.

• 3 augusti 2012 >

En kundenkät delas ut till alla hushåll på Singö Fogdö.

 

• 9 april 2012 >

SingöAffären arrangerar en teckningstävling över påsk.

Prisutdelning på annnandagen. 

  

• 5 mars 2012 >

SingöAffären får en handlare. Fanny Svensson AB övertar butiksrörelsen.

 

 

• 18 & 26 februari 2012

Informationsmöten angående ny handlare och nyemssion.

 

 

• 15 februari 2012 >

SingöAffärens blogg öppnar.

 

 

• 13 februari 2012

SingöAffären inbjuder till nyemisson.

 


• 12 februari 2012

Fanny Svensson skriver avtal, att som handlare driva SingöAffären.

 
2011______________
 

• 26 november 2011

Korvgrillning utanför affären.

• 22 oktober 2011 >

Ordinarie bolagssämma i SingöAffären AB (publ)

 

• 11 juni 2011

Ettårskalas i affären.

Tre vinnare korades i tävlingen:

"Hitta rätt i affären" och fick varsin varukorg för bedriften.

 

• 8 april 2011

Butiken är ombyggd och klar.

Nytt varuvarv, som gör att både varor och kunder får plats på ett bättre sätt.

 

• 5 mars 2011

Kräftkalas på sportlovet.

 
2011_______________
 

• 31 december 2010 >

Aktietecknandet avslutas med att emissionen blir övertecknad och 830 000 kr kan tillföras bolaget.

• 11 december 2010 >

Det första av två infomöten angående nuläge och nyemissionen hålls i församlingshuset.

60-70 personer deltar.

 

• 6 december 2010 >

SingöAffären AB inbjuder till nyteckning av aktier.

 

• 6 november 2010 >

Butiken har extra aktiviteter: Kristina Mattsson signerar boken "Landet Utanför" och Tomta Kalkonfarm grillar mm.

 

• 28 augusti 2010 >

Ordinarie bolagsstämma i Församlinghuset.

 

• 12 juni 2010 >

Invigning av Tempo Singö.

 

• 11 juni 2010

Förhandsvisning av nya affären.

 

• 11 juni 2010 >

En skrift om Singös lant-handlare genom tiderna, tas fram i samarbete med Singös Hembygdsförening.

 

• 21 maj 2010 >

SingöAffärens driftbolag tecknar avtal med Tempo/ Axfood.

 

• 12 april 2010 >

Ett driftsbolag bildas för att öppna och driva affären.

 

• 25 januari 2010

Stommen och byggnaden levereras i block.

 

• 13 januari 2010

Grunden kan gjutas efter en månad med snö och sträng kyla

 
2009__________________
 

• 7 december 2009

Arbetet med grunden påbörjas och en brunn är borrad.

 

• 27 november 2009 >

Bygglov för affärsbyggnaden 

tas av kommunen. 

 

• 20 oktober 2009

På tomten fälls träd för att

göra plats åt grundarbete och parkering.

 

• 17 oktober 2009 >

Konstituerande styrelsemöte utser fyra arbetsutskott,

Alf Sigwid till ordförande och Peter Wahlfort till VD.

 

• 17 oktober 2009 >

Extra bolagsstämma beslutar om ändringar i bolagsordningen och väljer en styrelse om tio ledamöter.

 

• 11 oktober 2009

Emissionen är avslutad.

465 aktieägare har köpt aktier och inbetalat ett sammanlagt belopp om 2 965 000 kronor. 

 

• 31 augusti 2009

Tiden för aktietecknande avslutas och emissionen kan fullföljas då bolaget tillförs nödvändigt kapital.

 

• 16 augusti 2009

Informationsmöte med 50 deltagare i Församlingshuset.

 

• 28 juli 2009

Informationsmöte med 60 deltagare i Församlingshuset.

 

• 22 juli 2009

Informationsmöte med 125 deltagare i Församlingshuset.

 

• 16 juli 2009

Första informationen om SingöAffären AB sker vid ett medlemsmöte i Levande Roslagsbygd där 75 medlemmar deltar.

 

• 9 juli 2009

Hemsidan SingoAffaren.se publiceras. 

 

• 2 juli 2009

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra en emission.

 

• 2 juli 2009

Roslagens Sparbank lämnar ett lånelöfte till SingöAffären AB.

 

• 1 juli 2009

Namnet "SingöAffären AB" registreras av Bolagsverket.

 

• 28 juni 2009

Fem aktieägare ger bolaget förutsättningar att gå vidare.

 

• 22 juni 2009

Projektet övergår till att drivas i bolagsform, med fortsatt stöd av Levande Roslagsbygd.

 

• Juni 2009

Positivt gensvar av Roslagens Sparbank sätter formerna för projektet.

 

• 24 maj 2009

Levande Roslagsbygds styrelse tar beslutet att föreningen aktivt ska driva ett butiksprojekt.

 

• Våren 2009

Finansieringen av det privata butiksprojektet går i stöpet.


2008_______________
 

• Hösten 2008

Ett privat projekt för att öppna en ny butik tar form.

 

• 1 november 2008

Affären, ICA Singö stänger.

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd