SingöAffären AB (publ)

 

 

 

Affären - Sortiment och tjänster

 

 

 

SingöAffären väljer Tempo

 

Bästa aktieägare o kund!

Med visionen om en "till funktion och form modern, miljömedveten butik med kundens bästa i fokus, bortom en traditionell lanthandel, där ingenting är omöjligt" framför oss har vi fört diskussioner med dagligvaruorganisationer (Axfood, ICA) kring ett samarbete på Singö. Vi är övertygade om att vi med rätt partner kommer kunna utveckla en butik som möter era högt ställda förväntningar.

 

Det var naturligt att först erbjuda ICA möjligheten att fortsätta på Singö men det stod ganska snart klart att det från ICAs sida inte fanns intresse för detta. Skälen var flera men främst handlade det om att butiker av vår storlek ej passar in i deras distributionsmodell. För oss var detta avgörande information och ett tydligt nej tack från ICA.

 

Samtidigt inledde vi en diskussion med Axfood som direkt visade positivt intresse och dessutom kunde presentera ett väl genomtänkt koncept via sin tempoprofil för butiker av just vår storlek och placering. Viktiga frågor inledningsvis var bl a miljömärkta varor, möjlighet att föra eget lokalproducerat sortiment och givetvis ett i stort väl sammansatt och bra prissatt livsmedelssortiment. Vi bemöttes mycket väl och övertygande. Axfood/ Tempo ville vara med oss! 

 

Efter att ha tittat närmare på deras garant sortiment (miljömärkta varor), deras func och fixa produkter, varusortimentet i stort och inte minst studerat en butik med tempoprofil liknande vår på Ljusterö så kändes valet relativt enkelt.

 

Här har vi en partner som är intresserad av att stödja oss i driften av en mindre butik med stora säsongsvariationer, med högt ställda kundkrav på kvalitet och tillgänglighet etc och vi tror att vi i Tempo nu funnit den partner som vi behöver för att kunna göra någonting riktigt bra av vår fina nya butik. Vi vill vara det bästa butiksalternativet i vårt område och tillsammans med Tempo tror vi att vi skall kunna nå denna målsättning!!

 

Vi hälsar Axfood med Tempo varmt välkomna till Singö!

 

 

 

 

Lanthandlare

på Singö

 

En skrift om Singös handlare sedan 1837 har tagits fram av SingöAffären i samarbete med Singös Hembygdsförening.

 

Andra upplagan finns till försäljning på Tempo Singö!

 

Författare Yngve Andersson

 

 

 

Kort om Tempo

 

Tempo finns över hela landet med cirka 130 butiker.

 

 

Tempo är en kedja som sätter färskvarorna i fokus och som strävar efter att möta den lokala efterfrågan i det närområde butiken är belägen.

 

 

I dagsläget erbjuder Tempo/ Axfood 1245 artiklar med någon form av miljömärkning. Alla artiklar kommer inte att finnas på Singö men utbudet är stort och finns efterfrågan så kommer det också att finnas

i affären.

 

 

Något generellt kundkort finns inte på Tempo. Däremot tittar SingöAffären på ett samarbete med banken och om det är möjligt att införa ett "Singö-kort". Mer information om detta senare.

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd