SingöAffären AB (publ) 

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler än 600 delägare möjliggör en livsmedelsbutik på Singö.

 

Agneta Grandin
Agneta Tudin-Johnson
Alf Djurle
Alf Engelbrektson
Alf Sigwid
Alf Söderholm
Almon o Eva Grimsted
Almon, Eva Grimsted
Anders Burman
Anders Eliasson
Anders Eriksson
Anders Erneholm Erneholm & Erneholm AB
Anders Henriks
Anders Müller
Anders Ohlsson Sjöberg
Anders Thell
Anders Åström
Anders o Annika Frannsson Singö Camping
Anders o Carola Lavén
Anita Lindberg
Anita Övelius
Anki Jansson
Ann Johansson
Ann Nyberg
Ann Olrin
Anna Aleflod
Anna Eklöv
Anna Ch Danielson
Anna-Carin Carlsson
Anna-Karin Karlsson
Anna-Lena Magnusson
Ann-Cathrin Sjöholm
Ann-Cathtrin Sjöholm
Anne Marie Vass
Anneli Ek
Anneli Lennartsson
Annelie Gunnarsson
Anneliese Wisén
Anne-Marie Öhlén
Annica Olsson
Annie Söderman
Annika Brismar
Annika Killick-Sigwid
Annika Sundin
Annika Unge
Annika Zetterquist
Annika Östman Wernerson
Ann-Louise o Gunnar Söderlund
Ann-Mari Larsson
Arja Joelsson
Arne Jansson
Arne Rundblad
Astrid Fjellström
Astrid Kredell
Barbro Lagerström
Barbro Odén
Barbro o Lena Söderman
Bengt Kindvall
Bengt Linden
Bengt Lindén
Bengt Olofsson
Bengt Sundelin
Bengt Waller
Berit Odenmark
Berndt-Gunnar Ivarsson
Bernt Carlsson
Bernt Frennessen
Bernt-Åke Mörck
Bertil Sjöberg
Bertil Svensson
Birgit Runnholm
Birgitta Edstrand
Birgitta Göras
Birgitta Ivarsson
Birgitta Lalér
Birgitta Larsson
Birgitta Nordahl
Birgitta Norlin
Birgitta Österlund
Björn Lindén
Björn Wernerson
Björn Wåhlin
Bo Almby
Bo Berg
Bo Holmerin
Bo Lindgren
Bo Rundblad
Bo Sundman
Bo o Marie Westerling
Bodil Berg
Bodil Lampén Helgesson
Bore Syrén
Brita Sandgren
Britt Jansson
Britta Andersson
Britta Björk
Britta Lundqvist
Britta Pettersson
Brittinger Kjellberg
BrittMarie Jansson
Britt-Marie Johnson
Britt-Marie Arnell Ahredo AB
c/o Jan Åberg Förvaltnings AB Fyrljuset
c/o Klemming Singö Skärgårdsslöjd
c/o M Norlin Singö Landhandels Vänner
c/o Richnau Lotsberget AB
Cajsa Söderman
Camilla Söderman
Carin Pettersson
Carin Åberg
Carin o Peter Bergsten
Carina Borgström
Carina Borgstöm
Carl Christensson
Carl Liljeroth
Carl Söderholm
Carl-Erik Edberg
Carola Strandlund
Caroline Palmstedt
Catarina Sällström
Catrin Mörck
Cecilia Parkert
Cenneth o Eva Hallner
Charlotte Eriksson
Chiang Ching Blombäck
Christer Blomquist
Christer Ericson
Christer Eriksson
Christer Hegart
Christer Sjöblom
Christer Westholm
Christer o Eva Svensson
Christina NygrenEriksson
Christina Westerlund
Christina Österdahl
Christine Gerdelius
Claes Ekstrand
Claes Magnusson
Clas Herbring
Conny Aronsson
Dag Eklund
Dag Jutfelt
Dag Smith
Dan Gustafsson
Daniel Sigwid
Desireé Mozart
Ditte Hammarström
Ebba Aleflod
Ebon Dahlqvist
Eddy Burman
Edvard Sandqvist
Egon Svensson
Eleonor Smens Waller
Elin Sigwid
Elin Söderholm
Elisabeth Nyström
Elisabeth Wiklund
Emanuel Freiman
Emil Löfving
Emil Sallnäs Shiraz International AB
Erica Jonsson
Erik Hagberg
Erik Lindén
Erik Zetterlund
Erika Boije
Erika Nordenhagen
Eva Bergman
Eva Brantingsson
Eva Coval
Eva Djurle
Eva Egnell
Eva Ekberg
Eva Eriksson
Eva Jaconelli
Eva Sutter
Eva Torstensson
Eva Westholm
Ewa Freiman
Ewa Hannerz
Ewa Åkerlind
Eva o Gunnar Bergman
Ewa o Lars Sten Lagerblad
Eva-Lena Bergljung
Evert Fagerlund
Fanny Svensson
Fernando Öhman
Fredric Sandberg
Fredrik Starck
Fredrik Söderman
Frida Malm
Gert Helgesson
Gertie Sigwid
Gillis Cullin
Greta Niva
Gudrun Wilhelmsson
Guje Hulting
Gun-Britt Edlund
Gunilla Gunnarsson
Gunilla Risberg
Gunnar Eriksson
Gunnar Smith
Gunnel Gomez
Gunnel Westerberg
Gunvor Brantingson
Gunvor Åselius
Guy Wallster
Göran Cronvall
Göran Eklund
Göran Hermanson
Göran Mörk
Göran Wallin
Göran Conradsson Venaticus AB
Gösta Jansson
Gösta Pettersson
Gösta Walldén
Hanno Similä
Hans Adolfsson
Hans Eidenstedt
Hans Eriksson
Hans Nilsson
Hans Sundberg
Hans Wågström
Hans o Annette Elmqvist
Hans-Erik Ek
Hans-Erik Mannerfeldt
Hans-Olov Pettersson
Hasse Löfving Musik AB
Helén Herbring Lalér
Helena Persson
Helene Örtqvist
Héléne Sundman
Héléne Örtqvist
Hélène Sundman
Helga Söderman
Henrik Brodén
Henry Lindton
Håkan Bengtsson
Håkan Drevin
Håkan Karman
Håkan Olsson
Håkan Robinson
Håkan Robinsson
Håkan Sandvik
Håkan Drevin Skabbören AB
Häverö-Edebo-Singö Församling
Inga Maria Lindén
Ingabritt Johansson
Ingalill Oftedal
Ingeborg Hatz "Cora of Sweden"
Ingegerd Eriksson
Ingegerd Wahlström
Ingemar Hansson
Ingemar Jansson
Inger Gustafsson
Inger Hofquist
Inger Löfberg
Inger Nordström Andersson
Inger Segerstedt
Inger Walkendorff
Ingrid Johansson
Ingrid Nilsson
Ingrid Sundelin
Ingvar Andersson
Ingvar Palmgren
Irene Arvidson
Iréne Eriksson Levenmark
Jakob Jervaeus
Jan Bergström
Jan Hult
Jan Nilsson
Jan Olers
Jan Olovsson
Jan Strömberg
Jan Svensson
Jan Westholm
Jan Åke Nordström
Janne Eriksson
Jannike Skeppstedt
Jan-Åke Nordström
Jarl Söderman
Jarmo R.Lindström AB
Jarmo Mähönen R. Lindström AB
Jenny Christoffersson
Jenny Eklund
Jenny Örn
Jens Blomquist
Jens Ericsson
Jesper Eriksson Bygg AB
Jesper Nordenhagen
Joakim Thorsaeus
Joakim o Sarah Thorsaeus
Joel Aleflod
Johan Häggroth
Johan Kant
Johan Wihlborg
Johan Bertil Eriksson
Johanna Blomquist
Johanna Johansson
Johannes Åman
John Chrispinsson
John Lindell
John Olof Edström
Jonas Lindström
Jonas Tirén
Jonas Victorsson
Jonas K.E. Persson
Jonny Wahlfort
Jöran Lindvall
Kaj Everitt
Kalle Söderman
Kari Gustafsson Adakt AB
Karin Eklund
Karin Engelbrektson
Karin Gidfors
Karin Hellström
Karin Hultgren
Karin Liljelund
Karin Ljungberg
Karin Menckel-Wahrby
Karin Petersen
Karin Schultz
Karin Söderholm c/o Sundin
Karin Thorsén Malm
Karl Åke Stridsberg
Karl-Arne Boström
Karl-Erik Lalér
Karl-Herman Andersson
Katarina Sjöblom
Katrin Kristersson
Kenneth Arvidsson
Kent Ingdahl
Kent Olsson
Kenth Hedström
Kerste Rosengren
Kerstin Fransson
Kerstin Gustafsson
Kerstin Jansson
Kerstin Lindton
Kerstin Stockselius
Kerstin Timuska
Kerstin Wahlfort
Kerstin Walldén
Kerstin Wernerson
Kerstin Öqvist
Kesti Falk
K-G Fredriksson
Kim Hallberg
Kim Yun-Ok Maria Ericson
Kjell Ohlson
Kjell Wahlström
Kjerstin Söderholm
Kristina Jakobsson
Kristina Ryan
Laine Rebas
Lars Bahrman
Lars Bergström
Lars Dalén
Lars Ekberg
Lars Frimanson
Lars Fyrby
Lars Granberg
Lars Gullander
Lars Hedin
Lars Herbring
Lars Mattsson
Lars Noaksson
Lars Nylén
Lars Sunnås
Lars Walinder
Lars Walinders bygg och konstfabrik
Lars Walldén
Lars Wernerson
Lars G Johansson
Lars G Johnsson
Lars O Andersson
Lars o Cristina Horwitz
Lars-Åke Holmberg
Lars-Åke Jansson
Lars-Åke Karlsson
Leif Hörnström
Leif Lennartsson
Leif Lindberg
Leif Runesson
Leif Ståhle
Leif Tordbäck
Leif Österdahl
Lena Eidenstedt
Lena Lindblom
Lena Lundh
Lena Nordh
Lena Nordström
Lena Söderman
Lena o Peter Carlsson Eriksson
Lennart Björk
Lennart Ekberg
Lennart Falk
Lennart Jaconelli
Lennart Magnusson
Lennart Svensson
Lillemor Thengqvist
Lisbeth Andersson
Lisbeth Modin
Lisbeth o Gunnar Eriksson
Love Liljeroth
Madeleine Otto
Magnus Gisslandi
Magnus och Ann Gisslandi
Maila Manitski
Mailis Runesson
Maj Frennessen
Maj Gustavson
Maj Öström
Maj-Britt Palmgren
Maj-Gun Öman
Maj-Lis Johansson
Majse Örn
Margareta Grundel
Margareta Hammersland
Margareta Sundin
Margit o Lennart Starck
Maria Brunesson
Maria Kuiper
Maria Sundelin
Marianne Dahlström
Marianne Gullman
Marianne Kårvall
Marianne Lind
Marianne Olovsson
Marianne Tidner
Marie Fyrby
Marie Lalér
Marie-Louise Wenander
Marise Germond
Martin Nordh
Maryla Wallin
Mats Holmström
Mats Jansson
Mats Lind
Mats Olers
Mats Svensson
Mats Ulfvin
Mats Wurnell
Mats o Mia Lindström
Maud Svensson-Westholm
Mia Forsberg
Mia Häggroth
Mikael Forslund
Mikael Janson
Mils Ranow
Mimkel Sergo
Monica Ahlkvist
Monica Andersson
Monica Eklund
Monica Ericsson
Monica Henriksson
Monica Johnsson
Monika Lyberg
Nelly Wahlfort
Nicke Zettergren
Niklas Fredriksson
Nils Franzén
Nils Ronow
Nils E Gullman
Oftedal NLV AB
Ola Eklund
Ola Hedmans Bygg AB
Ola Ström
Ola Lundqvist Singö Byggtjänst
Olle Freiman
Olle Häggroth
Olle Salomonson
Olle Sundin
Olof Österman
Om Lindström
Ove Eriksson
Ove Hellgren
Owe Tengqvist
Owe Thengqvist
Peder Jorup
Peder Jorup
Peder Thalén
Per Bergman
Per Brantingsson
Per Christoffersson
Per Iredahl
Per Lundqvist
Per Mjörnö
Per Modin
Per Sandin
Per Sjöhult
Per Smedsjö
Per Stenberg
Per Söderblom
Per Söderman
Per Söderman Åkeri AB
Per Wretman
Per Wåhlin
Per-Arne o Mia Söderholm
Per-Olof Karlström
Per-Olov Björk
Per-Olow Danielsson
Peter Blommengren
Peter Eriksson
Peter Larsson
Peter Löw
Peter Olsson
Peter Renold
Peter Söderholm
Peter Wahlfort
Petra Almqvist
Petter Freiman
Pia Bülow-Eriksson
Pia Carlström-Nordlander
Pia Johansson
Pirjo Furtenbach
Pirkko Sallnäs
Pär Gustafsson
Pär Owen
Pär Svanberg
Raili Janatuinen
Richard Johansson
Richard Magnusson
Rigmor Eriksson
Robert Joackimsson
Robert o Birgitta Joackimsson
Roger Jansson
Roger Malm
Rolf Berensson
Rolf Bergström
Rolf Eidenstedt
Rolf Nilsson
Ronald Fagerfjäll
Ronny Hjelm
Rune Danielsson
Sara Blomquist
Sara Brodén
Sara Pettersson
Sarah Rätt Ljus AB
Sarah Thorsaeus
Seth Ohlsson
Silja Jundin
Siri Aleflod
Siri Lindström
Siv Freiman
Siw Johansson
Sofia Sundkvist
Sonja Eliasson
Sonja Åkerstedt
Staffan Segerstedt
Stefan Ensgård Psyk.Konsult AB
Stefan Jonsson
Stefan Lindström
Stefan Lundberg
Stefan Lundbergh
Stefan Skarin
Stefan Sundberg
Sten Georgsson
Sten Larsson
Sten Söderqvist
Stig Andersson
Stina Järvholm Niklasson
Strandkeramik Ulla Wretman AB
Sture Carlsson
Sture Hansson
Sune Holmgren
Susanne Bellman
Svante Signell
Sven Sture Carlsson
Sven-Gustaf Sundelin
Svenne Berensson
Sven-Olov Ericson
Thomas Aleflod
Thomas Carlbom
Thomas Lindqvist
Thomas Pettersson
Thomas Svensson
Tiina Rönnberg
Tom Freiman
Tor Hammarström
Torbjörn Bäckman
Tord Eriksson
Tore Lundmark
Torgny Sandberg
Torsten Lagerström
Torvald Segerqvist
Towe Widstrand
Tuttan Zettergren
Ulf Persson
Ulf Österberg
Ulf o Marie Österberg
Ulla Christiernsson
Ulla Karman
Ulla Schröer
Ulla Wennerlund
Ulla-Maj Blomquist
Ulla-Maj o Christer Blomquist
Ulrika Freiman
Urban Claréus
Urve Manitski
Vanessa Minguez Olsson
Werner Berensson
Werner Niva
Ville Gustafsson
Vilma Olsson
Vivian Frank-Jansson
Vivian Vaivot
Ylva Freiman-Löfving
Yngve Andersson
Yngve Ström
Yvonne Dahlqvist
Åke Andersson
Åke Lindfors
Arbor Konsult AB
Bil & Finans AB
Bokföring & Konsulttjänst Täljstenen AB
BoRodesjö Ingenjörsfirma AB
Castanea B&B AB
Cranebay AB
Edblad & Co AB
Freimans Rör AB
Föreningen Levande Roslagsbygd
Häverö-Edebo-Singö Församling
Hörnängen Invest AB
Ingdahls Städ & Fastighetsservice AB
Innovatv Info.Teknologi AB
KA Strömbergs Rör AB
Löfving Musik AB
Marketcom AB
Matboden på Singö AB
Ola Hedmans Bygg AB
Rockfield AB
Rosengrens Red Firma
S Ensgård Psyk.Konsult AB
Shiraz International AB
Singö Eltjänst AB
Singö Land o Sjö Entreprenad AB
Skabbören AB/Ateljé Havsfrun
Snickar´n i Backby
Stockholms Trollingklubb
Tombach Consulting AB
Welin & Welin Consulting HB
Venaticus AB
Wåtz Förvaltnings AB
ÅJ Aktiviteter
Örjan Jägre AB


Uppdaterad 130302 PB/HD

 

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd